lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0415 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ค. 2559 18:11 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0411 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
16 ต.ค. 2558 08:22 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งไปรษณีย์ธรรมดาลงทะเบียน โอกาสโดนภาษี 5 - 10 % (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : รหัสพัสดุ : RR493614543KR
วันที่ส่ง : 2015/10/16
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 14-20 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0410 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
14 ต.ค. 2558 12:31 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : ส่งแล้ว
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0406 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 ส.ค. 2558 22:09 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง 2015/08/05
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0408 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
25 ส.ค. 2558 22:09 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง 2015/08/05
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0405 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
30 มิ.ย. 2558 12:32 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง 2015/06/30
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0401 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
30 มิ.ย. 2558 12:30 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0398 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2558 20:04 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : ส่งสินค้าแล้วค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0395 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2558 20:04 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : ส่งสินค้าแล้วค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0391 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
7 มี.ค. 2558 20:48 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2015/02/18
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0390 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 ก.พ. 2558 18:30 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2015/02/06
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0386 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
28 ม.ค. 2558 13:42 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2015/01/26
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0385 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
28 ม.ค. 2558 13:41 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2015/01/26
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0384 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
30 ธ.ค. 2557 12:55 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/12/30
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0381 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2557 17:48 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/11/19
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0380 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
27 ต.ค. 2557 19:54 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/10/27
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0377 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
15 ต.ค. 2557 09:30 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
PB281053032TH
หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/10/14
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0376 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
15 ต.ค. 2557 09:30 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า)
PB281053029TH
หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/10/14
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0375 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
1 ต.ค. 2557 09:02 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/09/30
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0374 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
1 ต.ค. 2557 08:57 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/09/30
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 2-3 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0373 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
1 ต.ค. 2557 08:51 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/09/30
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0362 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
30 มิ.ย. 2557 18:52 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/06/30
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0359 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
25 มิ.ย. 2557 20:59 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/06/23
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0358 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
17 มิ.ย. 2557 21:29 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/06/16
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
เฉพาะเซ็ทเครื่องทารองพื้นนะคะ ส่วนที่มาร์กหน้าส่งไปให้ก่อนหน้านี้แล้วตามที่แจ้งไปนะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0355 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2557 15:27 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/05/12
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0350 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
2 เม.ย. 2557 18:35 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : รหัสพัสดุ : RR469404915KR
วันที่ส่ง : 2014/04/02
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 14-20 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0349 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
26 มี.ค. 2557 09:06 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/03/26
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0346 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
18 มี.ค. 2557 18:59 น.
วิธีการจัดส่ง :ส่งสินค้าโดยผ่านเอเจนไม่โดนภาษี 100% (แปรผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า) หมายเหตุ : รหัสพัสดุ : EM213589759KR
วันที่ส่ง : 2014/03/17
สินค้าถูกส่งไปให้ทางเอเจนแล้วนะคะ เมื่อทางเอเจนเคลียร์ภาษีแล้ว จะส่งของให้ลูกค้าต่อนะคะ คาดว่า น่าจะได้รับ ภายในอาทิตย์หน้าค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0345 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
12 มี.ค. 2557 19:16 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/03/10
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0344 วันที่ทำการจัดส่ง :2 ปีที่ผ่านมา
12 มี.ค. 2557 19:14 น.
วิธีการจัดส่ง :สินค้าพร้อมส่ง (สินค้าที่ไม่มีคำว่าพร้อมส่งต่อท้ายชื่อสินค้า กรุณาอย่าเลือก) (ฟรี) หมายเหตุ : วันที่ส่ง : 2014/03/12
คาดว่าจะถึงลูกค้าภายใน 3-4 วัน นะคะ
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 259 พัสดุ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านOrange's Factory
ร้านOrange's Factory
www.oranges-factory.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

RATE

US$ 1 = 950 KRW

 0.035 บาท = 1 วอน 

PREODER KOREAN GOODS

FOREIGN CUSTOMERS

LaughingCLICK HERELaughing

โอนชำระค่าสินค้า ได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาอุดรธานี

284-7-26775-0

 นางสุภารัตน์ วุฒิประชารัฐ


ธนาคารกสิกรไทย

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

512-2-26863-4

 น.ส.สุภารัตน์ วุฒิประชารัฐ

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

CATEGORY

รวมตัวอย่างเสื้อผ้าและเว็บ / List of Korean Online Cloth Shops [62]

RECOMMENDED

1,015.00 บาท
  • สั่งซื้อ
2,065.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,224.00 บาท
1,150.00 บาท
สินค้าหมด
924.00 บาท
  • สั่งซื้อ
3,472.00 บาท
2,229.00 บาท
สินค้าหมด
1,240.00 บาท
420.00 บาท
สินค้าหมด

CONTACT US

+82 10 4808 3112

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม258,529 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด124,987 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท6 ม.ค. 2560

Go to Top